Ciekawostka

Dla bliższego poznania odległej historii latem 2008 r. na terenie gminy wytyczono pierwszą na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej ścieżkę geologiczną pn. "Kamieniołom Kielnikowski". Wystarczy 2,5 godz. aby w wygodnym obuwiu i najlepiej z latarką przejść mierzący 5,3 km dukt i poznać m.in.: budowę geologiczną okolicy, pochodzenie skał wapiennych i efekty zjawisk krasowych. Miejscem docelowym jest "Kamieniołom Kielnikowski", który rozcina wapienne wzgórze leżące pomiędzy Olsztynem i Przymiłowicami.


Szlaki turystyczne

Zapraszamy na przepiękne szlaki turystyczne znajdujące się w Olsztynie oraz okolicach.


Z pełną listą szlaków jury Krakowsko - Częstochowskiej można zapoznać się tutaj:

- szlaki piesze powyżej 5 km
- szlaki piesze do 5 km
- szlaki rowerowe
- szlaki konne
- szlaki kajakowe
- szlaki samochodowe

Wszystkie szlaki można odnaleźć na mapie tutaj.

Ciekawą propozycją jest także ścieżka geologiczna "Kamieniołom Kielniki". Przejdź

Szlak Orlich Gniazd - czerwony

Najstarszym i najbardziej reprezentatywnym szlakiem pieszym jest "Szlak Orlich Gniazd" oznakowany ponad 50 lat temu w kolorze czerwonym.

Na trasie tego szlaku znajdują się ruiny zamków: Olsztyn, Ostreznik, Mirow, Bobolice, Morsko, Ogrodzieniec, Smoleń, Bydlin, Rabsztyn i Ojców oraz odbudowany zamek w Pieskowej Skale. Napotkamy na nim także pałace w Złotym Potoku i Pilicy. Szlak przebiega również przez szereg rezerwatów przyrody. Pierwszymi ciekawymi miejscami są Olsztyńskie rezerwaty: Zielona Góra i Sokole Góry. Dalej szlak biegnie przez Rezerwat Parkowe, Ostrężnik, Góra Zborów i Smoleń oraz Ojcowski Park Narodowy. Początek szlaku znajduje się w centrum Częstochowy obok kościoła Św. Zygmunta a kończy w pobliżu Wawelu w Krakowie. Prawie cały szlak wiedzie bardzo urozmaiconym, skalistym terenem z wieloma osobliwosciami przyrodniczymi i historycznymi. Po drodze napotykamy również wiele zabytkowych kościołów m.in. w: Olsztynie, Zrębicach, Złotym Potoku, Niegowej, Skarzycach, Pilicy i Giebułtowie.

Trasa szlaku była wielokrotnie zmieniana i korygowana, aby poprowadzić turystów przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Szlak ten łączy Częstochowę z Krakowem poprzez większość jurajskich zamków, od których wziął swa nazwę. Dawniej bowiem niedostępność warownych jurajskich zamków porównywana była z orlimi gniazdami.

Szlak Warowni Jurajskich - niebieski

Drugi szlak prowadzący przez cala Jurę to "Szlak Warowni Jurajskich" w kolorze niebieskim.

Rozpoczyna się w Rudawie w pobliżu Krakowa a kończy w podczęstochowskim Mstowie. Na szlaku tym nie znalazł się co prawda Olsztyn ale cala trasa jest niezwykle interesująca i warta zwiedzenia Na szlaku tym znajdziemy ruiny XIV-wiecznych strażnic obronnych w Suliszowicach, Przewodziszowicach, Lutowcu i Ryczowie, oraz ruiny zamków: Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec, Smoleń, Ojców oraz Grodzisko a także zabytki sakralne w Mstowie, Zrębicach, Skarzycach, Zawierciu, Ogrodzieńcu, Dłużcu, Wolbromiu, Imbramowicach i Rudawie. Rezerwaty na tym szlaku to Ostrężnik, Góra Zborów, Smoleń a także Ojcowski PN.

Szlak "Zamonitu " - żółty

Żółty szlak "Zamonitu" prowadzi z Poraja przez Zalew ze źródłem w Zaborzu, strażnice w Suliszowicach, Zloty Potok i rezerwat Parkowe, Niegowa, Bobolice, Skały Kroczyckie, Zalewy w Przylubsku, Siamoszycach, Krepie i Centurii, romański kościół w Gieble, zamek Ogrodzieniec do Niegowonic.

Dróżki św. Idziego - zielony

Szlak ma swój początek w Olsztynie. Przebiega przez rezerwat Sokole Góry do Zrębic i kończy się przy zabytkowym kościele pw. św. Idziego w Zrębicach. Długość - oznaczonego zielonym kolorem - szlaku wynosi 8 km. Na trasie znajduje się wiele obiektów, które warto zobaczyć: Ruchoma Szopka Olsztyńska, Góra Biakło, Jaskinie w rezerwacie Sokole Góry oraz miejsca związane ze św. Idzim: Skałki św. Idziego, źródełko św. Idziego, kapliczka św. Idziego oraz zabytkowy kościół pw. św. Idziego w Zrębicach. Szlak prowadzi przez przepiękne leśne tereny i stanowi idealne miejsce dla osób propagujących aktywne spędzanie czasu na łonie przyrody.

Szlak Orlich Gniazd - czerwony

Przejdź do opisu.

Szlak im. Kacpra Karlińskiego - niebieski

Szlak o długości 23,5 km. Trasa biegnie przez Złoty Potok - Biskupice - Sokole Góry - Olsztyn. W przeważającej części biegnie po utwardzonch drogach szsutrowych i asfaltowych.

Szlak przełomu Warty - pomarańczowy

Szlak o długości 31,5 km. Na terenie gminy Olsztyn obejmuje m.in.: Kusięta, Góry Towarne, Olsztyn z ruinami zamku oraz skaliste wzgórza Biakło i Lipówki.

Wokół Gór Sokolich - zielony

Szlak o długości 27,2 km. Typowy rekreacyjny szlak mogący służyć jako baza do dokładnego poznania piękna Sokolich Gór. We wrześniu 2006 r. na odcinku od wiaduktu w Kręciwilku po Odrzykoń powstała ścieżka o szerokości 4 m utwardzona betonem asfaltowym. Na obu końcach tego odcinka znajdują się miejsca odpoczynku dla rowerzystów oraz parking dla samochodów.

Szlak Olsztyński - czarny

Szlak o długości 78,3 km. W gminie Olsztyn przebiega m.in.: obok kościoła w Zrębicach, przez Sokole Góry, Olsztyn, Skrajnicę i Odrzykoń.

Transjurajski Szlak Konny PTTK - pomarańczowy


Na trasie znajdują się ośrodki Górskiej Turystyki Jeździeckiej afiliowane przez PTTK w miejscowościach: Nielepice, Małobądź, Chruszczobród, Karlin, Mirów, Złoty Potok, Biskupice, Częstochowa.

Szlak zaczyna się w Stadninie Koni Huculskich w podkrakowskich Nielepicach. Pierwszy odcinek szlaku (8 godz.) prowadzi malowniczymi terenami poprzez Rudawę, Radwanowice, piękną dolinę Racławki, Paczółtowice do Zawady. Tutaj turyści konni mają do dyspozycji diwe bazy noclegowe gdzie można wraz z końmi zatrzymać się na nocleg. Można tam również zjeść, a także nakarmić i napoić swoich czworonożnych przyjaciół.

Drugi dzień (11.5 godz.) Z Zawady szlak prowadzi przez Zederman (Uwaga! trzeba przeprowadzić konie przez ruchliwą drogę E-40), Zadół Kosmołowski pod ruiny XIV wiecznego zamku w Rabsztynie. Dalej przez Pomorzańskie Skałki i po przekroczeniu drogi Klucze - Hutki wjeżdżamy na Pustynię Błędowską. Na "środku" pustyni stoi drogowskaz, kierujący w lewo do OGTJ "Kontur" w Małobądzu (1.5 godz.), a w prawo do Karlina (6 godz. 45 min.). W ośrodku jeździeckim w Małobądzu turyści znajdą komfortowe warunki dla siebie i swoich koni.

Trzeci dzień (8 godz. 15 min.) wędrówki konnym szlakiem prowadzi przez Pustynię Błędowską - malownicza przeprawa brodem przez Białą Pszemszę i dalej na Płn. do Chechła (ul. Pustynna) następnie obok góry Chełm, Hutki Kanki, Krępa, Lachowizna, docieramy do Podzamcza. Tutaj znajduje się najpiękniejsze z "Orlich Gniazd" - zamek "Ogrodzieniec". Zamek pierwotnie powstał w XIV w., ale swój obecny kształt zawdzięcza renesansowej XVI w. przebudowie. Dla krajoznawców mają te ruiny jeszcze jedno kapitalne znaczenie. Wszak stały się one za sprawą Aleksandra Janowskiego, na odznace powstałego w 1906 r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, symbolem łączącym Polaków rozdartych zaborami. Stąd jeszcze 1,5 godz. wędrówki do Karlina, gdzie czeka na turystów konnych kolejna baza noclegowa w OGTJ "Mustang".

Czwartego dnia przed jeźdźcami 6 godz. i 45 min. jazdy do Mirowa. Szlak wiedzie przez Żerkowice, Zdów do Bobolic. Tutaj uwagę przykuwają ruiny pierwszego z dwu, jak głosi legenda, połączonych niegdyś dwukilometrowym tunelem zamku. Zamek w Bobolicach, powstał w XIV w, a zniszczeniu podobnie jak i inne zamki uległ podczas potopu szwedzkiego w 1657 r. Dwa kilometry dalej znajdują się ruiny bliźniaczego powstałego także w XIV w. zamku w Mirowie. U jego stóp trwa właśnie budowa OGTJ o wdzięcznej nazwie "Orle Gniazdo". Miejmy nadzieję że wkrótce zagoszczą tam pierwsi konni turyści.

Piąty dzień na szlaku (5 godz. 45 min.) to trasa z Mirowa przez Łutowiec do Złotego Potoku. Po drodze mijamy dwa piękne rezerwaty: "Ostrężnik" i "Parkowe".

Gdy dotrzemy już do OGTJ "Stajnia Wiking" warto część wolnego czasu poświęcić na zwiedzanie zespołu pałacowego z Pałacem Raczyńskich (1863), Dworkiem Krasińskich (I poł. XIX w.) oraz pięknym, 25 hektarowym, Parkiem Pałacowym.

Ostatni szósty dzień wędrówki Transjurajskim Szlakiem Konnym (10 godz.) prowadzi ze Złotego Potoku przez Zrębice i dalej obok Góry "Puchacz" - skąd odchodzi szlak łącznikowy (30 min.) do OGTJ "Stajnia Biały Borek" - do ruin zamku w Olsztynie.

Tutaj oprócz ruin najbardziej na północ wysuniętego bastionu jurajskich warowni, jeżeli będziemy mieli akurat szczęście, możemy także podziwiać wspaniałe pokazy ogni sztucznych. Z Olsztyna szlak zaprowadzi utrudzonych, ale pełnych niezapomnianych wrażeń jeźdźców do OGTJ - Ognisko TKKF "PEGAZ".