Ciekawostka

Na terenie gminy Olsztyn znajduje się największy rezerwat na Jurze "Sokole Góry", a w nim najgłębsza znana jurajska jaskinia "Studnisko" o głębokości 75,5 m i długości 296 m.


Gmina Olsztyn

Witamy w pełnej niespodzianek jurajskiej gminie Olsztyn, krainie białych skał, zielonych wzgórz, tajemniczych jaskiń, widokowych dróżek, wyjątkowych zabytków, sosen, skamielin...

Niepowtarzalny krajobraz dopełniają owiane legendami ruiny średniowiecznej twierdzy bielejące z malowniczego wapiennego wzgórza.

Obszar turystycznej Gminy Olsztyn zajmuje typowo jurajskie tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, stanowiące północną część województwa śląskiego i południową powiatu częstochowskiego. Granica gminy leży w pobliżu drogi krajowej nr 1, niespełna 12 km od centrum Częstochowy i Jasnej Góry. Bezpośrednio przez jej teren przebiega droga krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy Kielce - Częstochowa. W jedenastu sołectwach zajmujących obszar o powierzchni 10 913 ha mieszka ok. 7500 mieszkańców.

Teren gminy jest niezwykle bogaty w atrakcje turystyczne. Malownicze wzgórze z ruinami średniowiecznej warowni, rezerwaty przyrody z licznymi jaskiniami i ostańcami, urokliwe trasy piesze, rowerowe i konne, niepowtarzalne zabytki świeckie i sakralne, liczne imprezy z udziałem gwiazd to tylko niektóre atrakcje gminy Olsztyn zapraszające na niezapomnianą jurajską przygodę.

Korzystne położenie i wyjątkowe walory turystyczno - rekreacyjne powodują dynamiczny rozwój gminy Olsztyn, czyniąc teren bardzo atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, turystów i inwestorów.